Σάββατο, 9 Απριλίου 2016

Orthodox Mission in Kamuli - Eastern Uganda

"Αυτή η σελίδα είναι ΜΗΝ κερδοσκοπική, αλλά έχει ως στόχο για την ενημέρωση του κοινού σχετικά με το Ορθόδοξο Ιεραποστολικό ζήλο στην περιφέρεια KAMULI της ανατολικής Ουγκάντας (Αφρικής), ένα μέρος όπου η Αποστολική Ορθόδοξη πίστη είναι καινούρια.
Με την χάρη του Θεού, προσπαθούμε να φυτέψετε την Ορθόδοξη πίστη σε αυτή την περιοχή που εργαζόμαστε κάτω από σκληρές συνθήκες προετοιμάζοντας μια νέα Ορθόδοξη γενιά για αύριο.
Παρακαλώ προσευχηθείτε για μας!"


"This page is a non profit one, but rather aimed at informing the public about our Orthodox Mission in Kamuli region of Eastern Uganda in Africa, a place where the Orthodox faith is at a starting level.
With the grace of God, we are trying to plant the orthodox faith in this region working under cruel conditions preparing the new Orthodox generation for tomorrow. Please pray for us!"


https://www.facebook.com/Orthodox-Mission-in-Kamuli-Eastern-Uganda-886319621487155/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου