Κυριακή, 4 Σεπτεμβρίου 2016

Bishop Athanasius of Κisumu celebrated the Holy Liturgy at St Matthew Mukunya where he did baptism of 16 faithfuls...

ORTHODOX CHURCH DIOCESE OF KISUMU AND WESTERN KENYA


Today 4th September 2016 H. G. Bishop Athanasius of Κisumu celebrated the Holy Liturgy at St Matthew Mukunya where he did baptism of 16 faithfuls, prayed for the class 8 candidates of Mukunya primary and visited St. Peter church at Ombodo which is under construction. With him Hon. Halima of public service and Administration Vihiga county.

Περισσότερα...  https://www.facebook.com/groups/1673909169525804/?fref=nf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου