Δευτέρα 28 Αυγούστου 2017

Sierra Leone: Ηanding out provissions to the Flood victims

Themi Adamopoulo 
 Another day of handing out provissions to the Flood victims, but this time a little more organised.
 
 https://www.facebook.com/pg/frthemi/videos/?ref=page_internal

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου