Τρίτη 15 Αυγούστου 2017

Winning Converts to the Orthodox Faith...

 
Baptisms and Chrismations in the Parish of St. Andrew Orthodox Christian Church in Riverside CA.
youtube.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου