Δευτέρα, 7 Μαΐου 2018

"I was ordained a Subdeacon today by His Grace Bishop Athanasios Akunda of the Diocese of Kisumu and Western Kenya..."

Amadiva Athanasios 
I was ordained a Subdeacon today by His Grace Bishop Athanasios Akunda of the Diocese of Kisumu and Western Kenya. That I coul...
REDIVIVUS.BLOGSPOT.COM

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου