Τρίτη 28 Ιανουαρίου 2020

"230 Africans, many former Muslims, baptized in Tanzania" ORTHOCHRISTIAN.COM

Anna Asamoah προς HOLY RUSSIA
ORTHOCHRISTIAN.COM
The service was celebrated by Metropolitan Dimitrios of Irinopolis on Sunday, January 26 at the Church of Sts. Arsenios and Paisios, which, built in 2005, was the first church in the world dedicated to St. Paisios the Athonite.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου