Πέμπτη 30 Ιανουαρίου 2020

"St.Nectarios Orthodox Medical Center..." Uganda

Orthodox Diocese of Gulu and Eastern Uganda

Η εικόνα ίσως περιέχει: 2 άτομα, άτομα στέκονται και εσωτερικός χώρος

Η εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο, στέκεται

Η εικόνα ίσως περιέχει: 4 άτομα, άτομα στέκονται και εσωτερικός χώρος

Η εικόνα ίσως περιέχει: 4 άτομα, άτομα στέκονται και υπαίθριες δραστηριότητες

Η εικόνα ίσως περιέχει: 2 άτομα, άτομα στέκονται, πλήθος και υπαίθριες δραστηριότητες

Η εικόνα ίσως περιέχει: 2 άτομα, άτομα στέκονται και υπαίθριες δραστηριότητες

"Holy Liturgy for feast of the Three Hierarchs (Basil the great, Gregory the Theologian & John Chrysostomos) held at Akonybedo St.Nectarios Orthodox Health Center ground. Also the blessing & Opening Staff Quaters building at Akonybedo St.Nectarios Orthodox Medical Center. The Bishop thanked Fr.George , priest responsible their for the good work, and used him as an example of being trustworthy and responsible in a great responsibility and called on all people of God to learn to be trustworthy and responsible.He thanked God for the great blessing of celebrating the feast of the great Hierarchs today at this Medical Center which is one other way through which the Church is serving the people of God, something that is in line with the teachings & life example of the Three Hierarchs, whose life is also a lasting lesson to all Christians in expressing the love of Christ through good works of Charity & all services beneficial for our communities. He also wished the staff a happy & blessed stay in their new quaters agich will make it easier for them as they render their services at the Medical Center."

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου