Πέμπτη 23 Ιανουαρίου 2020

"Bishop Kong’ai Orthodox Girls High School officially opens today..." Kenya

Neo Kong'ai

Η εικόνα ίσως περιέχει: 12 άτομα, άτομα στέκονται

"Bishop Kong’ai Orthodox Girls High School officially opens today on my NAME DAY: It wasn’t planned it just happened to be, a coincidence.
Holy St. NEOFITOS INTERCEDE FOR US SINNERS"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου