Τρίτη 28 Ιανουαρίου 2020

"Τo light the candle of hope to the hopeless..." Mount Kenya

Neo Kong'ai 

Η εικόνα ίσως περιέχει: 2 άτομα, άτομα στέκονται

"Among the many reasons why God send me to Mount Kenya is what we have witnessed today; to light the candle of hope to the hopeless.
I look forward to hear their stories in the near future, for every succesful person has a story to tell where it all started. Let us wish them success."

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου