Τρίτη 28 Ιανουαρίου 2020

"Our students had their first liturgy today..." Kenya

Neo Kong'ai

Η εικόνα ίσως περιέχει: 2 άτομα, άτομα στέκονται

"Our students had their first liturgy today. As part of our tradition, we shall be having liturgy every Thursday so that they can learn Orthodox spirituality as well.
"And whenever you stand praying, if have anything against anyone, forgive him, that your father in heaven may also forgive your trespasses. But if you do not forgive, neither will your father in heaven forgive your trespasses" (Mark 11:25)"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου