Κυριακή 26 Ιανουαρίου 2020

Από την Ιεραποστολή στο Μαλάουι...

Fotios Chatziantoniou

Η εικόνα ίσως περιέχει: 14 άτομα, άτομα στέκονται και εσωτερικός χώρος

"Μέ τα πνευματικά μου παιδιά, κληρικούς καί λαϊκούς, σήμερα, μετά τή Θεία Λειτουργία στό μεγάλο καί όμορφο Ναό τής Αγίας Τριάδος. Εύχεσθε, Παιδιά μου από τήν Ελλάδα, διά τή Πρόοδο τού Ευαγγελισμού τών ,εδώ, πνευματικών Αδελφών σας. Δόξα τώ Θεώ πάντων ένεκεν!!!"

https://www.facebook.com/fotios.Chatziantoniou?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARDEbm3ujqz0PobwXIhs70DJgZKj_EGlvzQOuJtJnVbTUsbMYX9oi_1Gp5tGNifiWLSsS48SLZmP9SBd&hc_ref=ARQmZLEnRDGa9V4oO7UxvkeReLVRft1pBiBuiCs30jKL-Cp1ecmvHktVZTA0Uk0vAdk&fref=nf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου