Τετάρτη 29 Ιανουαρίου 2020

"Η επίσημη σελίδα στο Facebook της Ορθόδοξης Ιεραποστολής Β. Μαδαγασκάρης είναι έτοιμη..."

Φίλοι Ιεραποστολής Β. Μαδαγασκάρης

Η εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο, στέκεται, γένι και παπούτσια Η εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο, στέκεται, γένι και γυαλιά

"Η επίσημη σελίδα στο Facebook της Ορθόδοξης Ιεραποστολής Β. Μαδαγασκάρης (Ορθόδοξη Ιεραποστολή Β. Μαδαγασκαρης / Orthodox Missionary North Madagascarείναι έτοιμη, επισκεφθείτε την για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες και το έργο της.
Πατέρας Παναγιώτης Παπαϊωάννου"

https://www.facebook.com/%CE%A6%CE%AF%CE%BB%CE%BF%CE%B9-%CE%99%CE%B5%CF%81%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%AE%CF%82-%CE%92-%CE%9C%CE%B1%CE%B4%CE%B1%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%AC%CF%81%CE%B7%CF%82-560021901057451/?__tn__=kC-R&eid=ARBNUYOgs9DCt9EQMBAR8kIWyv88Sj3riZRHI3CKTfLQEc9ev_u87c2HBG6DUFKlpkPlmsmQ1WlMXyeq&hc_ref=ARQlp11o5az5rNw6qcAKgpQ7MihyihASjtSGRqHGZ6O9cyrRk5LoQWBRV3jmA5l9pIc&__xts__[0]=68.ARCUxEB4hLPtvjgkSIZ9j2QiJHou_vj2VIA6tVxXQMGeioWBrhupo6oMZXjod69VZTx7CPK9OVYVTri4ktkwnIHqiDZDylA1JC7JTv84Bs0f7NDZZk5mcfj1QN5wuSBZBq_ie_vLqkqMS0HC42rXQeyjEW1pm_c9iqY8GlUwkWKvxLls0e6HRc4Wdjr4-iUo2YVcaERRALYDehoax7-6vzTIU_Kv39QlhYbhP3q-NpwB6rEovy5Iff7VoFUov7luwCTsvpX4eixkFxE4h5bMiZf0FbBDsA_kCXG0IX2EnmSeENQ0qQD_MpeLD8l3CHwiPJjpRJbUnhkyYMSZjmi2WLzD8fbaRPG_ObqNyEOiK6yWn6SfBqJB7vwNzsMxoF6FY_We24Y8G9HEXZ5SqiZooK5t97xkulJJ5LnWmZNE9wScHGPspt0uPCOzl9HfF_Q_J3aMfkxtH9dA1jKt1363E5w1LdDDRqZQJ5GEr5gZDKqRL5rSIqgjxpWU7aMmN58GgXjSu0uSfWqgMw90ayI

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου