Σάββατο 25 Ιανουαρίου 2020

"Feeding the needy t St. John orphanage and mission school today...' Kenya

Neo Kong'ai

Η εικόνα ίσως περιέχει: 3 άτομα, περιλαμβάνεται ο Neo Kong'ai, , τα οποία χαμογελούν, παπούτσια και υπαίθριες δραστηριότητες

Η εικόνα ίσως περιέχει: 9 άτομα, περιλαμβάνεται ο Neo Kong'ai, , τα οποία χαμογελούν, άτομα στέκονται και υπαίθριες δραστηριότητες

Η εικόνα ίσως περιέχει: 3 άτομα, άτομα στέκονται
Η εικόνα ίσως περιέχει: 3 άτομα, , τα οποία χαμογελούν, άτομα στέκονται, πλήθος, ουρανός, δέντρο, υπαίθριες δραστηριότητες και φύση

Η εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο, μωρό, παπούτσια και κοντινό πλάνο

"Feeding the needy t St. John orphanage and mission school today. Father Nicholas is doing a fantastic job. Today we baptized 18.
Father Nicholas is able to do this mission through your support."

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου