Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2020

"Archbishop Makarios presided over the Divine Liturgy in the chapel of St. John Chrysostom at the new monastery" Kenya

 Bassie Masoha Feldman

 

"Two of great festivities and great blessings. Yesterday we started with great vespers and the tonsoring of Fr. John Wanguru to be a monk. Such a wonderful and blessed evening. This morning, His Eminence Archbishop Makarios presided over the Holy and Divine liturgy in the chapel of St. John Chrysostom at the new monastery. So many priests from Kiambu attended the great celebration."

Περισσότερα... https://www.facebook.com/bassie.feldman

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου