Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2020

"Arrival of Pope and Patriarch THEODOROS in our new Diocese of Eldoret and Northern Kenya"

 Yieronda Makarios Tillyrides Kenyas

"Arrival of His Beatitude Pope and Patriarch THEODOROS II of Alexandria and all Africa in our new Diocese of Eldoret and Northern Kenya. He was welcomed by parishioners with songs and dances. Also there was cake cutting for his birthday. Let us wish him Many years of good health and a blessed ministry. May God bless you all abundantly. Let us pray to the Lord."

Περισσότερα... https://www.facebook.com/makarios.kenyas

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου