Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2020

"With joy and praises the Orthodox Faithful of Akonybedo Community in Gulu celebrated the feast of St.Nektarios"

 Orthodox Diocese of Gulu and Eastern Ugandahttps://www.facebook.com/orthodoxguluandeastug/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου