Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2020

"Divine Liturgy at St. Stephen Kabuku, Kiambu" Kenya

 Yieronda Makarios Tillyrides Kenyas

"I presided over the Divine Liturgy at St. Stephen Kabuku, Kiambu. Where they had a big celebration of handing over of the parish from Fr. Athanasios to new priest Fr. Philumenous officially. By the grace of God I elevated Fr. Athanasios M Ka Wambui to father confessor. Blessed ministry Fr."

Περισσότερα... https://www.facebook.com/makarios.kenyas

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου