Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2020

“The Patriarchate of Alexandria was, is and will always be next to its children” (ORTHODOXTIMES.COM)

 Silvestros Kisitu


“The Patriarchate of Alexandria was, is and will always be next to its children”

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου