Σάββατο 30 Ιανουαρίου 2021

Το μέλλον της Ορθοδοξίας στην Αφρική... Σιέρρα Λεόνε

 Rev Themi & Friends

"Themistocles the altar boy during the Great Vesper service for the Three Hierarchs at our Waterloo Church. He is the son of Fr. Alexander pictured here at the altar (centre,)."

https://www.facebook.com/realRevThemi

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου