Τρίτη 5 Ιανουαρίου 2021

"Our girls are back and classes started officially today..." Kenya

 Neofitos Kong'ai

"“If You are planning for a year, sow rice; if you are planning for a decade, plant trees; if you are planning for a lifetime, educate people” )Chinese Proverb)

We are doing we are doing exactly that... educating people. Our girls are back and classes started officially today. It’s good to have them back. Say a prayer for them."

Περισσότερα... https://www.facebook.com/profile.php?id=576264025

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου