Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2021

" Ἱεραποστολή παρά τήν λίμνην... Βικτώρια "

 Φίλοι Ιεραποστολής Μπουκόμπα Τανζανίας


"Ἱεραποστολή παρά τήν λίμνην... Βικτώρια

Οἱ ἀχθοφόροι τοῦ Χριστοῦ στήν... Μπουκόμπα!
Ποιοί θά τούς ξεκουράσουν;
Τό κάλεσμα
Μετά ἀπό πρόσκληση τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας κ. Θεοδώρου βρέθηκα στήν Ἐπισκοπή Μπουκόμπας.
Μετά ἀπό πολλή σκέψη δέχθηκα καί ἐδῶ καί τέσσερεις μῆνες ἀνἐλαβα ὡς Πατριαρχικός Ἐπίτροπος τῆς Ἐπισκοπῆς Μπουκόμπας.
Ἐντολή τοῦ Πατριάρχου ἦταν:
-«Νά συμμαζέψεις, νά ἑνώσεις τούς Ἱερεῖς καί νά συγκεντρώσεις τούς χριστιανούς. Δέν θά κτίζεις. Κυρίως θά κάνεις πνευματικό ἔργο».
***
Οἱ προτεραιότητες
Μέ τόν ἐρχομό μου τό Σεπτέμβριο διαπίστωσα πράγματι τίς
προτεραιότητες, πού μοῦ ἔθεσε ὁ Πατριάρχης.
Πολλοί σκέπτονται, ὅτι Ἱεραποστολή εἶναι οἱ κατηχήσεις, οἱ βαπτί σεις, τό κτίσιμο Ναῶν, σχολείων, νοσοκομείων, συσσίτια σέ πεινα σμένα παιδιά κ.λ.π.
Καί πράγματι εἶναι καί αὐτά Ἱεραποστολή, ἀλλά δέν εἶναι μόνο αὐτά.
Μετά τήν ἔνταξη στήν Ὀρθοδοξία τῶν νέων χριστιανῶν, ἀκολουθεῖ ἡ ὀργάνωση τῆς Τοπικῆς Ἐκκλησίας, γύρω ἀπό τούς Ναούς καί τή Θεία Λειτουργία, πού εἶναι τό κέντρο τῆς ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας.
Ἡ πρώτη φροντίδα τοῦ Ἱεραποστόλου εἶναι νά δημιουργήσει τοπικό κλῆρο. Αὐτό τό βλέπουμε καί στήν ἱστορία τῆς Ἱεραπο στολῆς καί στό ἔργο τοῦ
φωτισμοῦ τῶν Σλαύων ἀπό τούς Ἁγίους Κύριλλο καί Μεθόδιο.
Εἶναι γνωστό, ὅτι ἡ ἱερωσύνη εἶναι ἡ συνέχιση τοῦ ἔργου τοῦ Χριστοῦ. Ἡ διαποίμανση, τό κήρυγμα καί ἡ τέλεση τῶν ἱερῶν μυστηρίων εἶναι τό τρίπτυχο τοῦ ἱερατικοῦ ἔργου.
Η Ιερωσύνη καί ἡ Θεία Λειτουργία κάνουν πραγματικότητα τήν παρουσία τοῦ Χριστοῦ στήν Ἐκκλησία. Η Εκκλησία παίρνει ὑπόσταση μέ τήν Ἱερωσύνη καί φανερώνεται στή Θεία Λειτουρ γία.
Τοπικός Κλῆρος
Ο Ιεραπόστολος κατευθύνει τήν πορεία καί τόν τρόπο τῆς Ἱεραποστολῆς, ἀλλά τήν Ἱεραποστολή τήν συνεχίζουν οἱ τοπικοί κληρικοί.
Οἱ Ἱερεῖς καί τό λειτουργικό ἔργο εἶναι ἡ ραχοκοκαλιά τῆς Ἱεραπο στολῆς.
Τελοῦν τή Θεία Λειτουργία, κατηχοῦν, βαπτίζουν, κτίζουν τούς Ναούς...Χωρίς τούς Ἱερεῖς δέν μπορεῖ νά γίνει Ἱεραποστολή.
Ἔχει παρατηρηθεῖ, ὅπου βαπτίσθηκαν χριστιανοί, ἀλλά δέν εἶχαν ἱερέα, αὐτοί σκόρπισαν. Σκόρπισαν, ἀκόμα καί ἄν εἶχαν κτισμένο Ναό.
Οἱ Ἱερεῖς τῆς Μπουκόμπας
Η Επισκοπή Μπουκόμπας τῆς Τανζανίας ἔχει 190 Ἐνορίες μέ 35 μόνο ἱερεῖς. Ὑπάρχουν ἱερεῖς πού ἔχουν 3 καί 4 καί 10 Ἐνορίες. Πηγαίνουν 1 φορά στούς 2, 3 μῆνες. Τό ἀποτέλεσμα εἶναι, νά μή ποιμαίνονται οἱ χριστιανοί, πού πρέπει νά ἔφθαναν τή δεκαετία τοῦ 90 τίς 250.000. Σήμερα δέν ξέρουμε πόσοι ἔχουν μείνει. Οἱ αἰ τίες πολλές!
Γιά να ἐπανέλθουν οἱ χριστιανοί πρέπει νά συμμαζευτοῦν οἱ Ἱε ρεῖς. Πρέπει νά ἔχουν Ἱερεῖς!
Αὐτό προσπαθήσαμε ἀπό τή πρώτη στιγμή.
Οἱ ἀνάγκες
Οἱ ἄμεσες ἀνάγκες τῶν Ἱερέων μας εἶναι:
• Πρῶτα ἕνας ἀξιοπρεπής μισθός, πού προσπαθοῦμε νά βροῦμε
ζητιανεύοντας στήν Ἑλλάδα καί τήν Κύπρο τῆς κρίσης καί τοῦ κορωνοϊοῦ.
Τώρα δίνουμε $70 τό μῆνα. Εἶναι ὁ μικρότερος μισθός πού δίνου με. Πρέπει νά φθάσουμε στά $100 τὀ μῆνα.
• Ἕνα μεταφορικό μέσο, μοτοσυκλέτα ἤ ποδήλατο, γιά νά μπορεῖ νά πάει ὁ ἱερεύς στίς τόσες Ἐνορίες. Ἐδῶ στοιχίζει $1.000 ἡ μοτο συκλέτα καί $70 τό ποδήλατο.
Στό κοντινό μέλλον ἔχουμε ἀνάγκη:
• Φτιάξιμο τῶν σπιτιῶν τους στίς Ἐνορίες κοντά στούς Ναούς.
• Ἐνίσχυση τῆς οἰκογένειας τους καί κυρίως τά ἔξοδα σπουδῶν τῶν παιδιῶν τους.
Καί γιά τό ἀπώτερο μέλλον:
• Λειτουργία τῆς Ἱερατικῆς Σχολῆς «ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ» στό Κασίκιζι, γιά νά βγάλουμε τούς νέους κληρικούς καί τούς Κατηχητές. Τά κτίρια ὑπάρχουν. Τώρα τό ἐπιπλώνουμε καί σύν Θεῷ, τό Σεπτέμβριο ἐλπίζουμε νά ἀρχίσει διετής Ἐκκλησιαστική Σχολή, γιά νά μορφώσουμε τούς μέλλοντες Ἱερεῖς, Κατηχητές καί στελέχη τῆς Τοπικῆς Ἐκκλησίας μας.
Ἡ ἔκκληση μας
Βοηθεῖστε μας! Βοηθεῖστε μας ὅσοι ἔχετε εὐαισθησία! Ὅσοι μπορεῖτε!
Καί ὅσοι θέλετε!
Βοηθεῖστε τούς πτωχούς ἱερεῖς τῆς Μπουκόμπας τῆς Τανζανίας. Βοηθεῖστε
τούς ἀχθοφόρους τοῦ Χριστοῦ, νά γίνει πιό ἐλαφρύ τό βάρος τους.
Ἀρχιμ. Χρυσόστομος Μαϊδώνης
Π α τ ρ ι α ρ χ ι κ ό ς Ἐ π ί τ ρ ο π ο ς Μπουκόμπας
Ἡ παραπάνω ἐπιστολή δημοσιεύθηκε στό περιοδικό τῆς Ἐνορίας Ἁγίου Νικολάου San Jose τῆς Καλιφόρνιας τῆς Μητροπόλεως Ἁγίου Φραγκίσκου. Τήν Ἀγγλική μετάφραση ἔκανε ἡ πρεσβ. Μαγδαληνή Παρακευαϊδη. Τούς εὐχαριστοῦμε γιά τήν βοήθεια καί τήν συμπαράσταση."

https://www.facebook.com/profile.php?id=100055952163170

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου