Πέμπτη 14 Ιανουαρίου 2021

"Makarios football team during a training session..." Kenya

 Orthodox Archdiocese of Nairobi

"His Eminence yesterday evening went to see Makarios football team during a training session. The Archbishop gave encouragement to the young boys and youth of the area."

https://www.facebook.com/Orthodox-Archdiocese-of-Nairobi-2123556001065201/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου