Σάββατο 23 Ιανουαρίου 2021

"Α seminar for alter boys..." Kenya

 Bassie Masoha Feldman

"The Archbishop later left for St. Tito Mukui where there was a seminar for alter boys. We found them watching a video showing the Pascha and Easter services. The video also showed how he alters boys serve in the Alter. His Eminence congratulated them for the work they do in parishes and encouraged them to continue with so much zeal as this is a great calling to serve in the Alter."

Περισσότερα... https://www.facebook.com/bassie.feldman

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου