Κυριακή 24 Ιανουαρίου 2021

Νέες Βαπτίσεις στην Κένυα

 Maiyo Isaac

"As our Lord Jesus Christ ordered the Disciples in the gospel of Mt 28:16_20."That go make all the people to be my followers baptizing the in the name of the Father and of the son and of the Holy spirit---to day after the Devine liturgy at St Andrews Chepsonoi orthodox Church I proceeded tor another sacrament of the Holy baptism which the first sacrament a number of where baptized God is working his miracles glory to God always"

Περισσότερα... https://www.facebook.com/maiyo.isaac.7

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου