Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2021

"The Archbishop went to greet the people..." Kenya

 Bassie Masoha Feldman"As we travelled to Bishop Makarios boys Kesengei in Nandi, His Eminence passed by the parish of St. Pachomios and saw a seminar going on in the Church. So the Archbishop went to greet the people, and we found some Orthodox parishioners. The Archbishop blessed them with calendars of the Orthodox Teachers college, some fruit juice from Delmonte and face masks.. We also meet some children coming from school and the Archbishop stopped to give out a few calendars and face masks."

Περισσότερα... https://www.facebook.com/bassie.feldman

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου