Κυριακή 10 Ιανουαρίου 2021

"Divine Liturgy at St. Sophia Cathedral, at the Orthodox college.."

 Bassie Masoha Feldman


"With the blessings of His Eminence Archbishop Makarios today, Fr. Sotiris Matumbi and fr. Ioanikios Wahiga presided over the Holy and Divine Liturgy at St. Sophia Cathedral, at the Orthodox college. The church is used by primary school St. Clements for our school children every morning for orthoros and liturgy. Now every Sunday we have a permanent priest Fr. Sotiris Matumbi. Welcome all who are around our area. Such a great blessing.."

Περισσότερα... https://www.facebook.com/bassie.feldman

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου