Σάββατο 2 Ιανουαρίου 2021

Επίσκεψη στους πιστούς της φυλής Τουρκάνα... Κένυα

 Bassie Masoha Feldman

"On 2nd Jan 2021 His Eminence Archbishop Yieronda Makarios Tillyrides Kenyas continued with his Turkana mission and visited St Nicholas Lokichar a 100 km from Lodwar town.

The Turkana community received his Eminence with dance's and singing,and was welcomed by fr Linus Echeme the parish priest its true His Eminence witnessed the rapid growth of orthodoxy in the area and thanked fr for the great work.On his part His Eminence distributed food stuff to the parishioners and community.the area is very dry and hot,let's remember this mission in prayers."

Περισσότερα... https://www.facebook.com/bassie.feldman

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου