Τετάρτη 31 Μαρτίου 2021

"All those who have been baptized into Christ have put on Christ Alleleuiyah!" Kenya

 Neofitos Kong'ai


https://www.facebook.com/profile.php?id=576264025

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου