Τετάρτη 17 Μαρτίου 2021

"Fr. Patrikios celebrating the Divine liturgy with some of the children of our KrooBay School..." Sierra Leone

 Rev Themi & Friends

"Fr. Patrikios (Patrick) parish priest of our Cathedral in Frertown celebrating the Divine liturgy with some of the children of our KrooBay School (Holy Annunciation)."

https://www.facebook.com/realRevThemi/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου