Τετάρτη 3 Μαρτίου 2021

"Mission Sunday 2021, Encyclical of the Assembly of Canonical Orthodox Bishops of the United States..."

 Ορθόδοξη Ιεραποστολή,Orthodox Mission,Mission Οrthodoxe 

To the Reverend Clergy, Venerable Monastics, and the Devout Faithful of the Holy Orthodox Churches in the United States: Mission Sunday, March 14,2021, Orthodox Churches in USA Greetings in our Lord and Savior Jesus Christ! Despite the anxieties, disruption, loss and grief imposed by the pandemic of these past, long months, we know that in our Savior and Healer we have no need to fear....

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου