Τρίτη 9 Μαρτίου 2021

"It will be a beautiful cathedral..." Kenya

"The parish of Wanguthu, still under construction. It will be a beautiful cathedral after the work is done. So many things left to be done but the work is so good and the church looks so beautiful."

Περισσότερα... https://www.facebook.com/bassie.feldman

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου