Τρίτη 2 Μαρτίου 2021

"Our girls started milking last weekend one after the other..." Kenya

 Neofitos Kong'ai


"Our girls started milking last weekend one after the other for those who were interested. Others cleaned the cow shed and distributed manure at the farm. They love it. Co-curricular activities are important just as academics. When a student is made to do academics and co-curricular activities then only a well-rounded development of the student is done."

Περισσότερα... https://www.facebook.com/profile.php?id=576264025

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου