Κυριακή 10 Οκτωβρίου 2021

"I had the fantastic moment with my Christians and God was in our midst..."

 Barasa Moses 

Yesterday on Sunday I had the fantastic moment with my Christians and God was in our midst

https://www.facebook.com/profile.php?id=100071442885818

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου