Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2013

Βαπτίσεις στην Ιεραποστολή στην ΚανάγκαΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
Kananga, Ἱ.Ν. Ἁγίου Ἀνδρέου 11/11/2012
Ὅλοι γνωρίζουμε ὅτι ἐνῶ ἡ Ἑλλάδα μαστίζεται ἀπό τήν ὑπογεννητικότητα καί ὑπάρχουν χωριά πού ἔχουν στήν κυριολεξία σκουριάσει οἱ κολυμπῆθρες (βαπτιστήρια), ἐδῶ στήν Κανάγκα τοῦ Κογκό καί σέ ὅλη τήν Ἀφρική συμβαίνει τό ἀντίθετο.
Παιδιά! Πολλά παιδιά! Γι αὐτό κατά διαστήματα ἀφοῦ σαραντίσουν τά φέρνουν οἱ ὀρθόδοξοι γονεῖς νά τά βαπτίσουν.Ἔτσι τό Σάββατο 10/11/2012συγκεντρωθηκαν τό πρωΐ 48 μωρά γιά νά βαπτισθοῦν.
Πρῶτα ἔγινε ἠ καταγραφή τῶν ὀνομάτων τῶν παιδιῶν, ἑτοιμάστηκαν οἱ σχετικές κάρτες-βεβαιώσεις καί μέ ἀπόλυτη τάξη καί κατάνυξη τελέστηκε ἀπό τόν παπαδάσκαλο π. Γεράσιμο τό Μυστήριο τοῦ Βαπτίσματος. Οἱ ὀρθόδοξες μητέρες ὑπομονετικά, προσευχόμενες κρατοῦσαν τά μωρά τους στήν ἀγκαλιά καί περίμεναν τήν μεγάλη στιγμή. «Βαπτίζεται ὁ δοῦλος ἡ δούλη τοῦ Θεοῦ ..... εἰς τό ὄνομα τοῦ Πατρός...
Τήν Κυριακή 11/11 οἱ νεοφώτιστοι μέ τούς λευκους χιτῶνες τους, προσῆλθαν νά κοινωνήσουν για πρώτη φορά τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ.
48 νέα μέλη προσετέθησαν στήν Ὀρθοδοξη ἐκκλησία τῆς Κεντρώας Ἀφρικῆς.
Οἱ βαπτίσεις τῶν βρεφῶν ἐπαναλαμβάνονται ἀνά δίμηνο ἤ καί συντομότερα.
Παράλληλα κάθε ἑβδομάδα γίνονται καί οἱ Κατηχήσεις στήν Κανάνγκα καί στά χωριά στίς μεγαλύτερες ἡλικίες, ὥστε οἱ κατηχούμενοι νά βαπτισθοῦν – (ὅταν καί ὅποτε κρίνει ὁ Κατηχητής Ἱερεὐς, μετά ἀπό ἕνα ἤ δύο χρόνια) - τίς παραμονές τῶν Μεγάλων ἑορτῶν Χριστούγεννα καί Πάσχα, καί νά ἐνταχθοῦν και αὐτοί στήν ἀγκαλιά τῆς Ὀρθόδξης Ἐκκλησίας μας.
Τότε βέβαια οἱ βαπτίσεις μπορεῖ νἀ ξεπεράσουν καί τίς 280!!
Αρχιμανδρίτης Χριστοφόρος Μυτιλήνης 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου