Κυριακή 26 Μαρτίου 2017

Brisbane's reluctant missionary Dr Eleni Athinodorou and wonder kid Andrew Tsakas recognized by Fr Themistocles Adamopoulo for their work in Church on their last Sunday in SL

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου