Πέμπτη 30 Μαρτίου 2017

Orthodox Evangelizing with African-Americans · Journey To Orthodoxy

 
 
John Gresham, Jr., President of the VA Brotherhood of St Moses the Black & Member of St. Basil Antiochian Orthodox Church, Hampton on African-Americans and
journeytoorthodoxy.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου