Πέμπτη 30 Μαρτίου 2017

Don't forget to keep Orthodox missions in your prayers this Lenten season!

Orthodox Christian Mission Center

Image may contain: 1 person, closeup

Don't forget to keep Orthodox missions in your prayers this Lenten season!

https://www.facebook.com/OrthodoxChristianMissionCenter/?hc_ref=NEWSFEED&fref=nf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου