Κυριακή 26 Αυγούστου 2018

Archbishop Makarios, celebrated the Divine liturgy at St. Parthenios parish, Kenya

Bassie Masoha Feldman

Η εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο, στέκεται και πλήθος

"Today His Eminence Archbishop Makarios, celebrated the Divine liturgy at St. Parthenios parish. His Eminence made Fr. Chrysostom a Father confessor. After the service we had the prayers for the school children going back to school, this coming week. The Archbishop later had a chance to meet and speak to the wazees of the parish and have small discussions.."

https://www.facebook.com/bassie.feldman?hc_ref=ARTXR-Hv9fhBZgcp_0AkpXDyVgRDtRA_1jl05nojnrxaNWKaC_NobXHl2iIkZ2xeHKI&__xts__[0]=68.ARA9dvLJcIebT93ywwy7NWSAWsYTLHSEcS-TUxm9eom40qmzJ0V1ZexMB1QvSBTLb59tG0DGVPkIotwsptbH0NV_TkDOm_XmPAj7yM6S7djeW_WQYmM9GsJdFyZU1djVrYn2futeakgQEwwmx55Hn1FNCiX5p7-MtFTIUWqpf564svibhqKuZEx-ezw&__tn__=lC-R

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου