Δευτέρα 27 Αυγούστου 2018

Στο μοναστήρι της Οσίας Μαρίας Αιγυπτίας, Ουγκάντα

Muyimbwa David

Η εικόνα ίσως περιέχει: 7 άτομα

Περισσότερα...
https://www.facebook.com/muyimbwa.david?hc_ref=ARRbGRA41tq7bbTbIwzo0dDP5-mpTQau4miZ7MASzY2hVvMzn3OMo4uk7acVBv2Pnpc&fref=nf&__xts__[0]=68.ARAsQMsFEu_N7oZ84TmkWcfHZ8eFjObTOd4INAAa9JUN943IpNSlq8iagfmuuShcJsraRjS1z_2yowN3goyC0Pw0nHbR_QsBu5hoKpv9xkGYF50iFoSPedClBd0GHdi4Na-lB9HTyQAXHWYxFYCBgJI2lTcGBaYc_gigTcbbsFb4zdev0roL0aUVndc&__tn__=C-R

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου