Τρίτη 28 Αυγούστου 2018

"Just being an orthodox Christian is enough for you to live a better life!"

Sempijja Antonios

Η εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο, κάθεται και εσωτερικός χώρος

https://www.facebook.com/sempijja.antonios.7?hc_ref=ARSlx7ELi2tSFJuPNF0NNT5DDzPEJ-J344jPcQBk3lkDMfRy5uMrheYRrixJKXESmyY&fref=nf&__xts__[0]=68.ARDHxwEu93vB2n1tGmLvetGhujrLCVFzr3OCfauaMXMRhxkzIry45WzgtTSDxl1gNYOD-YOhDlJO8PT56ltmENTOS2-hx5HDCxTxtj1RC66j_R6qXrWNjv1-6YdFRP-WMl7cqKw9VDYkZMU69lwurHxb1wShQv6YinQxRdj6kH7LKXqHeK9JG0ng-dI&__tn__=C-R

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου