Τρίτη 14 Αυγούστου 2018

Βαπτίσεις στο Μπουρούντι...

Innocentios Byakatonda

Η εικόνα ίσως περιέχει: 5 άτομα, , τα οποία χαμογελούν, άτομα στέκονται

Η εικόνα ίσως περιέχει: 2 άτομα, άτομα στέκονται

Η εικόνα ίσως περιέχει: 7 άτομα, περιλαμβάνεται ο Pere Basile Bonane, άτομα στέκονται

Η εικόνα ίσως περιέχει: 5 άτομα, περιλαμβάνεται ο Pere Basile Bonane, άτομα στέκονται

Η εικόνα ίσως περιέχει: 3 άτομα, άτομα στέκονται

Η εικόνα ίσως περιέχει: 10 άτομα, , τα οποία χαμογελούν, άτομα στέκονται

Η εικόνα ίσως περιέχει: 4 άτομα

Η εικόνα ίσως περιέχει: 6 άτομα, άτομα στέκονται


Η εικόνα ίσως περιέχει: 5 άτομα, άτομα στέκονται

Περισσότερα...https://www.facebook.com/profile.php?id=100006650526397&hc_ref=ARStWeRXcApBr7XJTd6QJOuk0_qP15oSLPLv1i0d1rcrcLzZgVHBWKNoUqnNSS4hAgg&fref=nf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου