Σάββατο 18 Αυγούστου 2018

Όταν ο Δεσπότης συναντά τη νεολαία... (Κένυα)

Neofitos Neo

Η εικόνα ίσως περιέχει: 9 άτομα, υπαίθριες δραστηριότητες


https://www.facebook.com/profile.php?id=576264025&hc_ref=ARRTi6Kjw__kZFs8TJKGlmeaiLm3t-1n6h0gDmFOdIet_jLe2Qod526gT4AGhRIdlNw&fref=nf&__xts__[0]=68.ARBpEtU8TNjB3yjx1TvE3thwaaqQHXc7cnSnHme711rbF1596AD04Dv5thLfma3T7zXrzHiA1IeqKk9CfvhVSFuEIG16vBcH4v01j_jCiNkBLwA4eDD6--kZza72-rkvHdNpAvGluk4v&__tn__=C-R

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου