Τρίτη 28 Αυγούστου 2018

"Στο χωριό Ρουμπαρε νοτιοδυτικά της Ουγκάντα, με τον οργανισμό My Rafiki..."

Eudokia Tampaki

Η εικόνα ίσως περιέχει: 2 άτομα, περιλαμβάνεται η Eudokia Tampaki, , τα οποία χαμογελούν, άτομα στέκονται

Η εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο, στέκεται

Η εικόνα ίσως περιέχει: 3 άτομα, περιλαμβάνεται η Magdalini Nakanwagi, άτομα στέκονται

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα

Η εικόνα ίσως περιέχει: την Eudokia Tampaki και την Magdalini Nakanwagi, , τα οποία χαμογελούν, άτομα στέκονται και εσωτερικός χώρος

"Στο χωριό Ρουμπαρε νοτιοδυτικά της Ουγκάντα, με τον οργανισμό My Rafiki μοιράζοντας σαπούνι στα παιδιά της κατασκήνωσης μας!!"

https://www.facebook.com/eudokia.tampaki?hc_ref=ARRO2RqTREgql8n13zqCP-3yac7DyMCnrfKrM7iwOyMSoG8pFUo4gy-WCoNFMpanJ5Q&__xts__[0]=68.ARCS79a3CR4KRgESB12WpbPChztZLFy2PW6zHnr6bPWGQnziaIxHxwv085eISBD_TKPHPnhodx5PNEGxIW17o_hvzp2JAKHkbK8qDK-dLTeWdCSwrUeRMblZp9UTSAutYlT1pyFRIKBMX_sbRQFNR9SgZxoRF-4RXTfkypcdcJVXLatc7hmMirraYg&__tn__=lC-R

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου