Κυριακή 19 Αυγούστου 2018

"Μοίρασμα δώρων από την Ελλάδα" Λουγκουζί, Ουγκάντα

εκδόσεις Χρυσοπηγή

Η εικόνα ίσως περιέχει: 2 άτομα, άτομα στέκονται

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα, πλήθος και παπούτσια

"Σήμερα στην έναρξη της κατασκήνωσης στο 
Λουγκουζί . Μοίρασμα δώρων από την Ελλάδα"

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009183427637&hc_ref=ARTnXjuN3acV5jCBix52rvxoAaJtvlWbx7NDQqktJFUeQ1d4qZp7YY1uFxgdzPQ7NsM&fref=nf&__xts__[0]=68.ARBB36Mf_O1c4Wm567th68r0zdakYrBV5hpdqtLh9wbcEzVB7OPCK4l-EPMED6Bri_ywijPbTeNGSgQJhaeBZi4cZL2VCCcpThRohCGtChTTxpg3iNvbktUWHmAxYnrG6p_aA549Pt_2&__tn__=C-R

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου