Κυριακή 19 Αυγούστου 2018

Saint Tabitha Orthodox orphanage and school.Free medical camp, Kenya...

Habbil Lipesa Omukuba

Η εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο, κάθεται, λωρίδες και μωρό

Η εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο, κάθεται

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα και άτομα στέκονται

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα και άτομα στέκονται

Η εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο, κάθεται

Η εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο, κάθεται

Η εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο, στέκεται

https://www.facebook.com/habbil.lipesaomukuba?hc_ref=ARTbsR9UUhVIOdssdk5tYEez70MVqI6l8E03qakFwCTh03r7BCTy7vFzM9B2wGX4jbA&fref=nf&__xts__[0]=68.ARAHZVR1zFNDnZNvuDxMpa0oqVgTCOvbIc07WZZFSO8cJPHvqRAnYPgjVJw9UUOYY1KwSpfTW6HGo0M1gxUdZPF_yoGmQwsU2RVN9ef1z5NoMItk0a7x1JxsKQPEJTS-SZrA0eiCOr8Y&__tn__=C-R

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου