Πέμπτη 16 Αυγούστου 2018

Η Κένυα ετοιμάζεται να υποδεχτεί τον Πατριάρχη...

Makarios Tillyrides Kenyas

Η εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο, εσωτερικός χώρος

Η εικόνα ίσως περιέχει: 2 άτομα, περιλαμβάνεται ο Emmanuel Joel Macharia, άτομα κάθονται

Η εικόνα ίσως περιέχει: 4 άτομα, άτομα κάθονται και εσωτερικός χώρος

"As we are waiting for the arrival of our Spiritual Father His Beatitude Pope and Patriarch Theodoros II tommorow now in our Dinning Hall we have The first Visitor His Eminence Archibishop IERONIMOS of the Holy Metelopoli of Mwanza. We Hope that he will enjoy his stay here in the Seminary."

Περισσότερα...
https://www.facebook.com/makarios.tillyrideskenyas.9?hc_ref=ARTGVsovARRd2w4G1xvaMpehhet_pPOcFBM1IYdXjevuE_0_CYn74hIgUJUfH8YvsLo

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου