Δευτέρα 18 Νοεμβρίου 2019

Πάνω από 200 νεοφώτιστοι στην Ρουάντα...

Andreas Kubwimana Janvier

Η εικόνα ίσως περιέχει: 3 άτομα, άτομα στέκονται και υπαίθριες δραστηριότητες

"On this 17th/ 11/2019, His Eminence Innocentios Byakatonda metropolitan of holy metropolis of Burundi and Rwanda, Baptized over 200 people! Glory be to Almighty God . Please keep this Metropolis in your prayers!"

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009117605675&__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARCom2JvMFtq3ngpI4MzjDivHeKsjLUhjt5uOVqTfp9XPZMJneL2k0edtdjunGBwYht6L5pXalWBli4I&hc_ref=ARSxKw53_2DNjFmeOzzXjaAXnePE4_lOzHBEH4lASosQq_T0kFKFXOyAIPLQgOCxgXQ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου