Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2019

Ρουάντα Νοέμβριος 2019

Andreas Kubwimana Janvier

Η εικόνα ίσως περιέχει: 4 άτομα, άτομα στέκονται και υπαίθριες δραστηριότητες

"On this 17th/ 11/2019, His Eminence Innocentios Byakatonda metropolitan of holy metropolis of Burundi and Rwanda, Baptized over 200 people! Glory be to Almighty God . Please keep this Metropolis in your prayers!"

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009117605675&__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARBl7-J5Fz94MDPMVwCYleU9Qe9a31XKfndelxG4ICtxtwT98yM_aGMx4QXMNUYqFAULYikQtPZx1JLb&hc_ref=ARSrahgQTGNciXvGe78jx8MsYuN8o4PKqwdw4f4afhfmhsJEZkh2Tk5QOqxUMJ2ma94

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου