Κυριακή 17 Νοεμβρίου 2019

Νεολαία και Ορθοδοξία στην Ουγκάντα...

Orthodox Diocese of Gulu and Eastern Uganda

Η εικόνα ίσως περιέχει: 3 άτομα, , τα οποία χαμογελούν, άτομα στέκονται

"The preparations for the forthcoming Youth Camp are in high gear. The organising committee met today In an attempt to further mobilise resources and also draw the relevant program. The banner for the camp was was also designed showing even the main facilitators.."

https://www.facebook.com/orthodoxguluandeastug

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου