Κυριακή 24 Νοεμβρίου 2019

Ορθόδοξες μητέρες της Αφρικής

Amadiva Athanasios

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα, γάμος, πλήθος και εσωτερικός χώρος

"Today we celebrated Divine liturgy with Vihiga mothers union at St.Mark orthodox church-Chavogere.present were fr.Theophilos, fr.Nicanor, fr.Sophronious and Fr.Johannes. It was glorious and pleasing in the eyes of the Lord."

https://www.facebook.com/amadivaa?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARDogr-gHH1QlOKZhDG_Im3O9rDPgCyupczYOX-NxFm7RPQqMGbk0lfnp84rOhfikoVFSulq6tLK-3DJ&hc_ref=ARTYbOg4Z0qlFv1hE5E1i6WyIXeRaub-zO2d4dDVgfYEyKU3BGiKDavGwNm7WieJHEw&fref=nf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου